Estinea

Mensen met een verstandelijke beperking in de Achterhoek en Twente tot hun recht laten komen. Dat is de opdracht die we onszelf bij Estinea hebben gesteld. Estinea is een organisatie met vele honderden zorgovereenkomsten, medewerkers en vrijwilligers. Toch zijn we relatief klein en specialistisch. Dat willen we ook blijven. Daardoor zijn we in staat om lokaal te werken. Met aandacht voor persoonlijke relaties.

In het voorzieningencluster Prismare bieden we dagactiviteiten aan met de nadruk op kunst, cultuur en dienstverlening. In ontwikkeling zijn activiteiten gericht op muziek en theater in de breedste zin van het woord. Zelf actief zijn op het podium, maar ook het maken van decors of kostuums of het leveren van horecadiensten tijdens repetities en uitvoeringen; het is allemaal mogelijk. Het aanbod is volledig afhankelijk van de mogelijkheden van cliënten en hun zorgvraag.

Centraal staat de integratie in de maatschappij. We zoeken nadrukkelijk samenwerking met andere gebruikers van Prismare. Dat betekent voor cliënten niet alleen een zinvolle dagbesteding maar ook nieuwe contacten en bouwen aan een sociaal netwerk.

Bij Estinea draait het om mensen. Eerst om cliënten, vervolgens om medewerkers en tenslotte om de lokale samenleving waar we deel van uitmaken. Zorgen doen we voor elkaar.

Heb jij een vraag voor Estinea?

Heb je een vraag?

Contactgegevens van

Estinea