CBS Anna van Buren

‘Ieder kind is uniek’

De christelijke basisschool Anna van Buren kan haar 300 leerlingen een goed onderkomen bieden. Niet alleen omdat ze in Prismare twee prachtige, ruime gebouwen ter beschikking heeft. “Ook omdat het een open gebouw is met veel licht, hout en kleuren”, vult directeur Linda Tukkers aan. “En dat is een goede aanvulling op onze manier van werken: eigentijds, zelfstandig en bijzonder. Ten eerste vinden wij ieder kind uniek. Daar is onze lesstof op afgestemd. Zo krijgt een leerling die makkelijk leert verrijking van de lesstof. Onze school heeft een plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Een kind dat meer moeite heeft, krijgt speciale begeleiding. Belangrijk in onze school is dat het kind zich prettig voelt en veel leert.”


Volgens Linda Tukkers levert Prismare als gebouw een toegevoegde waarde op het onderwijs. “Want we hebben alle voorzieningen binnen handbereik, zoals theater, musea, sportvoorzieningen, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. We maken van elkaars talenten gebruik, want één plus één is altijd meer dan twee!

Heb jij een vraag voor CBS Anna van Buren?

Heb je een vraag?

Contactgegevens van

CBS Anna van Buren