Intervocaal

IntervOcaal is een gemengd multicultureel koor uit Enschede onder leiding van zangeres en zangpedagoge Diet Gerritsen.

IntervOcaal zingt meerstemmige liederen uit de hele wereld waarbij liederen uit de geboortelanden van de leden centraal staan. Tijdens de wekelijkse repetities zingen we en werken aan alles wat kan bijdragen aan mooie koorzang. Niet alleen liederen maar ook gedichten en verhalen uit verschillende culturen worden gepresenteerd. Soms worden gedichten op muziek gezet.

IntervOcaal treedt regelmatig op, al dan niet met gastzangers of gastmusici uit verschillende culturen.

IntervOcaal heeft altijd plaats voor nieuwe leden die het leuk vinden om wereldmuziek te zingen, vooral mensen uit andere culturen zijn van harte welkom.

IntervOcaal is een kleurrijk koor in een kleurrijke stad.

Heb jij een vraag voor Intervocaal?

Heb je een vraag?

Contactgegevens van

Intervocaal