Onderwijsbegeleiding – Oost Nederland
Kinderen Jeugd

Onderwijsbegeleiding – Oost Nederland

10 oktober 2019
17:00 - 18:00

Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Breng je huiswerk en studie weer op orde!

Loopt je kind wat achter op school? Vindt je kind bepaalde vakken lastig? Ziet je kind op tegen het huiswerk of stelt hij/zij het huiswerk steeds uit? Een extra steuntje in de rug is dan meer dan welkom. Uit de praktijk blijkt dat huiswerkbegeleiding tot betere resultaten kan leiden.

Onderwijsbegeleiding Oost Nederland biedt huiswerkbegeleiding/bijles voor het basis en voortgezet onderwijs. Op een rustige werkplek wordt in kleine groepjes van vijf tot zeven leerlingen, iedere scholier op zijn eigen niveau, persoonlijk verder geholpen.

Leerlingen krijgen hun huiswerk en studie weer op orde door:


• Huiswerkbegeleiding: in een rustige en stimulerende omgeving helpen bij het maken van huiswerk.

• Bijles: extra hulp door een persoonlijke en heldere uitleg.

• Mentorschap: leerlingen helpen met alledaagse problemen waar ze tegenaan lopen en die belemmerend werken voor hun functioneren op school. Zij worden hierin begeleid en er wordt samen naar een oplossing gezocht.

• Sociale ontmoetingsactiviteiten: sport- en andere educatieve activiteiten kunnen tot de mogelijkheid behoren om de leerlingen zich op een positieve manier verder te laten ontwikkelen.

Doordat alles in één pakket wordt aangeboden krijgen leerlingen de kans hun schoolresultaten en vaardigheden zoals planning en informatieverwerking te verbeteren.

De sfeer in de huiswerkklas is prettig en er wordt geconcentreerd gewerkt. Iedereen is op zijn eigen niveau met zijn of haar werk bezig. Problemen in de leerstof worden helder uitgelegd. Er wordt structuur en hulp bij het plannen van het huiswerk geboden. De motivatie neemt toe en de leerling komt weer verder.

Reacties van leerlingen over de huiswerkklas:

• Groep 4: “Ik vind het gezellig en leuk, je leert de stof beter te begrijpen.”

• VMBO 1: “Ik had een vmbo advies en nu zijn mijn resultaten zo verbeterd dat ik naar de havo kan!”

• VMBO/HAVO 1: “Leuk, de organisatie en uitleg is heel goed, mijn cijfers zijn veel beter dan eerst.”

• VWO 3: “Ik had 4 onvoldoendes, ik dreigde te blijven zitten. Doordat ik in de huiswerkklas goed en geconcentreerd kan werken heb ik er nu nog maar twee en ga ik over.’’

Kosten

De kosten zijn 30,80 euro per maand voor leerlingen uit het basisonderwijs en 47,70 euro per maand voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs (bij één keer intensieve huiswerkbegeleiding per week). De prijs is inclusief administratiekosten, het intakegesprek met de leerling, ouders en leerkracht en verdere begeleiding van de leerling. Voor ouders die dit financieel toch een grote belasting vinden worden oplossingen gezocht middels sponsoring. Op dit moment worden ook subsidies aangevraagd. Aarzel niet en kom eens praten!

Meer informatie en aanmelding

Je kunt contact opnemen met Onderwijsbegeleiding Oost Nederland via info@onderwijsbegeleiding.net of bellen met 06-58822688. Voor meer informatie kunt u kijken op www.onderwijsbegeleiding.net.

Activiteit aangeboden door

Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Meer activiteiten

Lachende vrouw prismare